You are hereDofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.


By jakub.grodzki - Posted on 13 styczeń 2020

10 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie informacyjne w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła nabory wniosków  o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.W ramach naborów o powierzenie grantów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 47.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych W ramach pozostałych naborów można ubiegać się o dofinansowanie na:
  • rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej,
  • utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
  • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
  • różnicowanie działalności rybackiej,
  • działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacji zbiorników wodnych, działania polegające na walce z kłusownictwem,
  • działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów,
  • inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną  z działalnością rybacką.

Podczas spotkania przekazane zostały informacje o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie dofinansowania. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI