You are hereDodatkowe środki na drogi

Dodatkowe środki na drogi


By jakub.grodzki - Posted on 27 kwiecień 2018

Pan Marek Wysocki – Wicestarosta Piski odebrał 18 kwietnia bieżącego roku z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego promesę na dofinansowanie realizacji zadań związanych  z przeciwdziałaniem  i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Tym samym, Powiat Piski zyskał  1 013 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1865N  w km od 0+490 do 1+590 Ogródek - Skomack Wielki gmina Orzysz, wraz  z trzema przepustami. Środki pochodzą  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita wartość planowanych prac wynosi 1 266 349, 99zł.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz