You are hereBezpłatne spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


By jakub.grodzki - Posted on 26 kwiecień 2018

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Państwa 15 maja 2018 r. o godzinie 10.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Piszu,  ul. Gizewiusza 5, sala konferencyjna.

Podczas spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację i uzyskać zwrot do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji - Państwo sami wybieracie usługę  i firmę, która ją zrealizuje, a Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” tylko ją Państwu zrefunduje.

Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu  662 878 041 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kozlowska@screp.pl.

Stowarzyszenie od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r. realizuje jako Operator projekt:

Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone  w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0004/16.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz