You are hereBEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE


By t.borkowski - Posted on 17 luty 2017

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów.


Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach 11.00- 13.45,
Miejsce: Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

Więcej informacji pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl

Klauzula o RODO