You are here ANAKONDA -18

ANAKONDA -18


By jakub.grodzki - Posted on 14 listopad 2018

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 jest największym ćwiczeniem SZ RP  w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO.

Na terytorium RP ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. Anakonda- 18 zostanie przeprowadzona na poligonach w całej Polsce, między innymi na poligonie w Orzysz i Bemowie Piskim, a także w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim.

Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: - ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz; - ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku.

W związku z ćwiczeniem, w dniu 13 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie władz powiatu z przedstawicielami wojska. W spotkaniu wzięli udział Starosta Powiatu- Andrzej Nowicki, Wicestarosta – Marek Wysocki, Komendant KP PSP w Piszu- bryg. mgr inż. Paweł Pieńkosz, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Wydziału CIMIC (współpraca cywilno-wojskowa ang. Civil-Military Co-operation) z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach: ppor. Ewa Kózka, ppor. Marcin Zygmunt, ppor. Mariusz Krzemiński i plut. Michał Bera.

Celem spotkania było omówienie szeroko rozumianych zasad zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz przemieszczającym się i ćwiczącym wojskom. Omówiono między innymi drogi dyslokacji wojsk oraz drogi ewakuacji mieszkańców. W trakcie spotkania obie strony mówiły o możliwościach rozwoju powiatu, jakie płyną z tytułu stacjonowania wojsk NATO na naszym terenie, a także o trudnościach jakie napotkają mieszkańcy z tego powodu, między innymi o poruszaniu się po drogach publicznych. Spotkanie, w trakcie którego podjęto najważniejsze ustalenia oraz dokonano wymiany niezbędnych danych kontaktowych zakończyło się zapewnieniami o chęci zacieśniania współpracy zarówno pomiędzy służbami mundurowymi i współpracy z władzami lokalnymi, było tym samym zapowiedzią kolejnych spotkań.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz