You are here80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


By jakub.grodzki - Posted on 04 wrzesień 2019

1 września 2019 r. z inicjatywy Sołectwa Snopki oraz Stowarzyszenia „Snopek” odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Patronat nad uroczystościami objął Starosta Piski.

Wieś Snopki, gdzie lokalna społeczność bardzo dba o kultywowanie historii i tradycji, w czasie wojny była miejscem, gdzie niemieckie władze zlokalizowały karny obóz pracy dla robotników przymusowych, przywożonych do ówczesnych Prus Wschodnich z całej Europy. Najwięcej tu było obywateli polskich, którzy w ciężkich warunkach, bici i poniżani, głodni i pozbawieni minimum, niezbędnego do przetrwania, musieli pracować  w okolicznych lasach i gospodarstwach rolnych. Nieznana ich ilość poniosła śmierć.To właśnie z tych powodów snopkowska społeczność uznała, że w tej miejscowości upamiętnienie wybuchu nieludzkiej, totalnej wojny powinno mieć charakter szczególny. Tak też się stało.

Uroczysta msza święta celebrowana w warunkach polowych przez ks. prałata Mirosława Wachowskiego przy kamieniu poświęconym „Ofiarom hitlerowskiego Obozu  w Snopkach”, w odległości 150 m od miejsca, gdzie w latach 1939 -1945 znajdowała się obozowa brama, przyciągnęła mieszkańców Snopek, gości z Pisza, a także oficjeli: posła na Sejm Jerzego Wojciecha Małeckiego, reprezentującego Zarząd Powiatu Piskiego dr. Waldemara Brendę, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Piszu mł. insp. Marcina Kubasa, zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej st.kpt. Andrzeja Paprotę, radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Lasów Państwowych, harcerzy z Hufca ZHP w Piszu. Podczas uroczystości harcerze recytowali wiersze wojenne, dr Waldemar Brenda opowiedział o historii obozu wpisując ją w wojenną narrację, rozpoczynającą się 1 września 1939r.

Organizatorzy zapewnili również czas na wystąpienia pozostałych gości – posła Jerzego Małeckiego, radnej Sejmiku Wojewódzkiego Wioletty Śląskiej – Zysk, Mateusza Szkaradzińskiego - asystenta wojewody warmińsko – mazurskiego. Był czas na uroczyste składanie kwiatów oraz krótki spacer na miejsce dawnego obozu, gdzie zaimprowizowano ciąg dalszy rozmów o lokalnej historii sprzed kilkudziesięciu lat.

Uroczystość w Snopkach była ważnym wydarzeniem, które na długo zostanie zapamiętane przez uczestników. Świetna organizacja i podniosła atmosfera, ale także ogromna życzliwość gospodarzy, budowały w zgromadzonych poczucie, że obchody tej rocznicy wynikają nie ze sztampowych „okoliczności”, tylko z wewnętrznej potrzeby mieszkańców. Za tę autentyczność w imieniu władz powiatu piskiego serdecznie dziękujemy.

Po uroczystościach część uczestników udała się na Cmentarz Komunalny w Piszu, gdzie zapalono znicz przed pomnikiem Żołnierzy Września 1939r., którzy walczyli w pierwszych dniach wojny na kierunku Białej Piskiej. Symboliczny znicz pamięci, został zapalony również u stóp Pomnika Wolności przy ul. Armii Krajowej w Piszu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz