You are here20 mln zł dla samorządów ze wschodniej części województwa

20 mln zł dla samorządów ze wschodniej części województwa


By jakub.grodzki - Posted on 19 czerwiec 2018

Urząd gminy Wieliczki, położonej w powiecie Oleckim stał się miejscem zawarcia kolejnych umów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 20 mln złotych trafiło do samorządów z wschodniej części naszego województwa w tym do Powiatu Piskiego oraz Gminy Orzysz. Umowę  z Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarli reprezentujący Powiat Piski Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz  z Markiem Wysockim – Wicestarostą Piskim. Tym samym dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa wsparte zostanie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz  z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40”. Działania zrealizowane zostaną  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Zawarcie umów doszło do skutku między innymi dzięki ogłoszonej przez Wojewodę w dniu 8 czerwca br. liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań. W sumie w naszym województwie dofinansowanie uzyskało  14 powiatów oraz 34 gminy. Łączna kwota dofinansowania w tym wypadku wyniesie 47 770 211,00 zł, a wartość zaplanowanych prac to 99 919 927,78 zł. Dzięki tym środkom w Województwie Warmińsko-Mazurskim zostanie przebudowane 75,28 km dróg, wybudowane zostanie 4,79 km dróg a 2,63 doczeka się remontu.

W przypadku Powiatu Piskiego dzięki uzyskanym dotacjom zostaną zrealizowane następujące działania:

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 N (Karpa) Turośl – Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz  z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40 – długość odcinka przewidzianego do przebudowy: 4,497 km, wkład własny Powiatu Piskiego: 3 397 243,62, wartość dotacji 3 000 000 zł.

• Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu, długość odcinka do przebudowy: 0,812 km, wartość wkładu własnego Gminy Orzysz: 958 788,45 zł, wartość dofinansowanie: 958 788,00 zł.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz